Gipsowa ściana ogniowa

Gips krystaliczny

 

Gips ma świetną zdolność do powstrzymywania ognia a wykonane z niego płyty gipsowo-kartonowe chronią przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Jak to się dzieje?

Gips jest materiałem naturalnym, przyjaznym dla człowieka i ekologicznym. Jest stosowany w budownictwie od tysiącleci, głównie do konstrukcji wewnątrz pomieszczeń.

Ognioodporne właściwości gipsu wynikają z jego charakterystyki chemicznej. Materiał popularnie zwany gipsem to faktycznie siarczan wapniowy. Występuje on w przyrodzie w różnych formach, takich jak alabaster (tzw. gips bezwodny), kamień gipsowy (tzw. gips dwuwodny), spoiwa gipsowe (tzw. gipsu półwodny). Te ostatnie wykazują dużą aktywność chemiczną i po zmieszaniu z wodą twardnieją. W ten sposób tworzy się tworzywo o składzie odpowiadającym gipsowi dwuwodnemu.


W gipsie związana jest woda, która pod wpływem wysokiej temperatury ognia paruje, przez co obniża temperaturę w swoim otoczeniu. To właśnie ta cecha gipsu jest jedną z głównych zalet gotowych wyrobów gipsowych w postaci płyt gipsowo-kartonowych, wykorzystywanych w budownictwie w systemie suchej zabudowy.

Wyjaśnimy, jak to działa w praktyce. Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm zawiera około dwóch litrów wody na jeden metr kwadratowy. Dwucentymetrowa warstwa gipsu może spowolnić rozprzestrzenianie się ognia do ok. 20 minut. Zawarta w gipsie woda krystaliczna działa bowiem jak gaśnica. Paruje, obniża temperaturę, przez co nie dopuszcza do gwałtownego jej wzrostu i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Na rynku występują różnego rodzaju płyty gipsowo-kartonowe o różnych właściwościach. Najlepsze właściwości ognioodporne wykazują:
- płyty zwykłe typu A,
- płyty DF i F – ognioochronne, z dodatkiem włókien szklanych, które poprawiają spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur,
- płyty FH2 i DFH2 – ognioochronne, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej 70%.

Dobór odpowiedniego rodzaju płyty musi uwzględniać charakterystykę danego pomieszczenia.

Oprócz gipsu dodatkowym zabezpieczeniem przed ogniem może być wełna mineralna, która często stanowi wypełnienie pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi.


Wełna mineralna jako wypełnienie ściany gipsowej


Przekrój ściany w systemie suchej zabudowy z wełną mineralną jako wypełnieniem.

Wełna mineralna ma właściwości termoizolacyjne i tłumiące, ale jest też zaliczana  do dwóch najwyższych klas reakcji na ogień (A1 i A2). Dzieje się tak dlatego, że materiał ten nie jest nasycany żadnymi związkami chemicznymi, które miałyby podwyższać jego niepalność.

ściany gipsowo-kartonowe

sucha zabudowa wnętrz

bezpieczeństwo pożarowee

gips

odporność ogniowa

płyty gipsowo-kartonowe

płyty kartonowo-gipsowe

suche tynki

suchy tynk

system suchej zabudowy