Wydawnictwa i dystrybucja

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych” to wydawnictwo prekursorskie w branży wykończeniowej.

 

Warunki techniczne systemów suchej zabudowy

 

Nieodzowne - wobec ciągłego wzrostu zapotrzebowania na tego typu prace budowlane - i dla profesjonalistów, i dla inwestorów. W sposób jednoznaczny można na podstawie zawartych tu instrukcji nie tylko kontrolować jakość wykonywanych prac, ale i ustalać zasady ich późniejszej oceny podczas odbioru końcowego.

 

Publikacja ma również skierować uwagę służb budowlanych na specyfikę robót wykończeniowych wykonywanych z użyciem płyt gipsowo-kartonowych. Zważywszy, iż szereg czynności podejmowanych przez montera Suchej Zabudowy należy do tzw. robót zanikających, stąd mogą - w momencie końcowego oddawania obiektu - pojawić się trudności w ocenie ich jakości. O ile niestaranne wytrasowanie przebiegu ściany czy sufitu będzie widoczne i możliwe do udokumentowania w chwili odbioru prac, o tyle niestarannie wykonany ruszt i montaż izolacji mogą się ujawnić dopiero w czasie późniejszej eksploatacji budynku.

 

Publikacja może być elementem czynności podejmowanych przy odbiorze prac budowlanych i wykończeniowych, wykonanych w technologii Suchej Zabudowy, bez względu na zastosowane rodzaje płyt gipsowo-kartonowych i Systemy Suchej Zabudowy oferowane przez któregokolwiek z producentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stała się również załącznikiem do umowy o wykonanie robót wykończeniowych w technologii Suchej Zabudowy. Dołączone do książki kwestionariusze zbiorcze mogą zostać uznane przez strony umowy za podstawę odbioru powykonawczego.

 

PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH DLA KWALIFIKACJI [B05], z nowego zawodu

(kliknij w okładkę, aby dowiedzieć się więcej)

 

książka montaż systemów suchej zabudowy poradnik płyty gipsowo-kartonowe

 

Nowa, szybka technologia w budownictwie nie będzie się należycie rozwijać bez odpowiedniej ilości dobrze wykształconych specjalistów na rynku. Dlatego w latach 2010/12 pod kierownictwem Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia opracowano program kształcenia oraz wydano pilotażowy poradnik modułowy. Na podstawie uzyskanych wniosków i opinii opracowano, zgodnie z procedurami nadzoru i referencjami ekspertów z listy MEN, kolejne II wydanie poradnika modułowego, który był dystrybuowany od 2013 r. do 2015 r. w następującej postaci: Tom I - dla nauczycieli i Tom II - dla uczniów szkół zawodowych.

 

Książki te nadal można zakupić poprzez stronę www.polskigips.pl

książka monter systemów suchej zabudowy Dodatkowy poradnik PDF

sucha zabudowa

sucha zabudowa edukacja

sucha zabudowa wnętrz

system suchej zabudowy

systemy suchej zabudowy