Co to jest system suchej zabudowy - edukacja

 


Kształcenie zawodowe systemu Sucha Zabudowa

 

Systemy Suchej Zabudowy to nowoczesne technologie, które wymagają odpowiedniego przygotowania zawodowego. Do 2010 r. polski system edukacji nie przewidywał kształcenia w zawodzie montera suchej zabudowy.

 

NOWY ZAWÓD w szkolnictwie zawodowym:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, o  trzech kwalifikacjach.

 

Stary zawód szkolny - Technolog robót wykończeniowych posiadał jedynie pewne elementy montażu SSZ, jednak występujące 

 

umiejętności takie jak: montaż sufitów podwieszanych, ścian i poddaszy oraz szpachlowanie nie spełniały oczekiwań rynku pracy, wymagającego fachowców od wykończenia wnętrz, w tym surowego stanu odbieranych mieszkań. Z tego powodu, w ramach reformy w 2010 r., wprowadzono od 2013 r. nowy zawód o trzech kwalifikacjach: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; (B.5 Monter SSZ, B.6 Malarz i tapeciarz, B.7 Posadzkarz). Należy podkreślić, że 99.2% firm budowlanych, posiada statut MŚP (do 9 osób zatrudnienia) i właśnie tam znajdują zatrudnienie absolwenci nowego, bardzo popularnego w kraju zawodu.

 

KRAJOWY STANDARD ZAWODU Monter Systemu Suchej Zabudowy
http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl
Edukacja_SSZ / monter_okladka.jpg

W ramach projektu ITeE, zleconego przez MPiPS, opracowano i wprowadzono w 2014 r. 300 krajowych standardów kompetencji zawodowych, a zawód, który odpowiada kwalifikacji B.5, nosi teraz pełną nazwę - „Monter Systemów Suchej Zabudowy”. Natomiast dotychczasowy zawód o nazwie Monter płyty gipsowo–kartonowej został ostatecznie wycofany.

 

Centra szkoleniowe

 

Od szeregu lat, specjalistyczne szkolenia zawodowe w zakresie SSZ prowadzą producenci: KNAUF, SINIAT (dawny Lafarge) i RIGIPS (Saint-Gobain) w powołanych centrach szkoleniowych. Ta przekazywana wiedza dotyczy głównie praktycznych aspektów montażu i wielu zastosowań SSZ oraz informacji o podstawowych i najnowszych wprowadzanych wyrobach. Odbiorcami szkoleń są indywidualni wykonawcy, członkowie SSRW i nauczyciele zawodu.

 

W Polsce nauka montażu Systemów Suchej Zabudowy prowadzona jest przez KNAUF, RIGIPS i SINIAT w następujących centrach kształcenia zawodowego:

 

1. Centrum Szkoleniowe KNAUF

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8

 

2. Centrum szkoleniowe RIGIPS

28-400 Pińczów, Szarbków 73

 

3. Centrum Szkoleniowe SINIAT i Promat

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 20

 

Stosowanie w kształceniu i szkoleniach zawodowych standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych gwarantuje porównywalność świadectw i dyplomów, co zdecydowanie ułatwia m.in. mobilność zatrudnienia także w skali UE. Standardy wykorzystuje się także do tworzenia opisów pracy, wartościowania pracy, selekcji i rekrutacji, ocen pracowniczych, ubezpieczeń, planowania rozwoju zawodowego, doradztwa i porad.

 

Firmy członkowskie PSG oferują 2- lub 3-dniowe szkolenia koncentrujące się na umiejętnościach praktycznych. Uczestnikami mogą być wykonawcy posiadający już pewne doświadczenia i nauczyciele zawodu w szkołach zawodowych. Na stronach producentów umieszczane są z wyprzedzeniem terminy i programy organizowanych szkoleń specjalistycznych.

 

PSG prowadzi również intensywne przygotowania do udziału reprezentantów Polskiego Stowarzyszenia Gipsu i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych (SSRW) w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.


Autor: Krzysztof Baranowski - Polski Gips

Data publikacji: 2016-04-25

ściana działowa

ścianki działowe

ściany działowe

ściany dzwiękoszczelne

ściany gipsowo-kartonowe

ściany instalacyjne

sufit podwieszany

sufity podwieszane

zabudowa dźwiękochłonna

zabudowa instalacji

zabudowa kominka

zabudowa poddasza

zabudowa poddaszy

zabudowa wnętrz

sucha zabudowa

sucha zabudowa edukacja

sucha zabudowa wnętrz

system suchej zabudowy

co to jest systemy suchej zabudowy