Słownik pojęć Systemu Suchej Zabudowy

 

Dla pełnego zrozumienia i ujednolicenia użytych pojęć z zakresu montażu SSZ opracowano krótki słownik pojęć, zawierający definicje najpopularniejszych sformułowań.Akcesoria

Metalowe elementy łączne takie jak: łączniki krzyżowe, wzdłużne, wieszaki itd.

Certyfikat zgodności z Polską Normą wyrobu lub Aprobatą Techniczną

Dokument dopuszczający wyrób budowlany do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wydawany przez jednostkę certyfikującą.

Deklaracja zgodności z Polską Normą wyrobu lub Aprobatą Techniczną

Dokument dopuszczający wyrób budowlany do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wydawany przez producenta.

Dokument odniesienia

Norma, aprobata techniczna lub specyfikacja techniczna.

Konstrukcja

1. Ściany nośne budynku, elementy konstrukcyjne budynku, do których mocowane są elementy Systemów Suchej Zabudowy.
2. Szkielet elementu Suchej Zabudowy wykonany z profili systemowych.

Konstrukcyjna masa szpachlowa

To każda masa szpachlowa oferowana przez producenta SSZ, przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych, z taśmą lub bez.

Materiał izolacyjny

Wypełnienie izolacyjne (izolacja akustyczna, cieplna lub ogniowa) zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, wykonane z wełny mineralnej: kamiennej lub szklanej.

Okładziny ścienne

Są mocowane do podłoża przy użyciu specjalnego kleju gipsowego, nazywane niekiedy tzw. suchym tynkiem. Rodzaje:
1. Okładziny ścienne montowane za pośrednictwem konstrukcji mocowanej do podłoża przy użyciu specjalnych uchwytów.
2. Okładziny ścienne wolnostojące mocowane do specjalnej konstrukcji zupełnie nie związanej z podłożem zasadniczym, tzw. przedścianki.

 

Prace zanikające (roboty zanikające)

To zespół czynności podejmowanych podczas montażu elementów Systemów Suchej Zabudowy, które z powodu podejmowanych kolejnych kroków ulegają zakryciu lub stają się niewidoczne.

Profil stalowy

Element Systemu Suchej Zabudowy służący do wykonania odpowiedniej konstrukcji (rusztu) ściany, sufitu lub innej przegrody.

Przedścianka

Jest to okładzina ścienna mocowana na konstrukcji wolnostojącej na profilach ściennych np. CW i UW

Ruszt

Element konstrukcji wykonany z profili systemowych, zamontowanych względem siebie pod kontem 90 stopni.

Ściana działowa

Stanowi konstrukcję z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych, będącym rozwiązaniem wykonywania przegród zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych.

Sufit podwieszany

Stanowi konstrukcję SSZ stosowaną w celu zakrycia poprowadzonych instalacji lub samego stropu.

Sufit perforowany

Jest to rodzaj monolitycznego, perforowanego sufitu podwieszanego, wpływającego na poprawienie komfortu akustycznego.

System Suchej Zabudowy (SSZ)

SSZ to zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany według wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących w skład SSZ składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-kartonowe, taśmy uszczelniające, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujące i akcesoria.

Typy płyt

Patrz zakładka: Rodzaje płyt g-k i profili.

gips

izolacja akustyczna

odporność ogniowa

płyty gipsowo-kartonowe

płyty kartonowo-gipsowe

pochłanianie dźwięku

sufit podwieszany

sufity podwieszane

zabudowa dźwiękochłonna

zabudowa instalacji

zabudowa kominka

zabudowa poddasza

zabudowa poddaszy

zabudowa wnętrz

sucha zabudowa

sucha zabudowa edukacja

sucha zabudowa wnętrz

suche tynki

suchy tynk

system suchej zabudowy

systemy suchej zabudowy